Barcelona Cultura
2021-01-20 16:52:20

Ada E. Yonath

Premi Nobel de Química 2009. Química i doctora en cristal·lografia de raigs X per l’Institut Weizmann de Ciències d’Israel. Ha estat pionera en el desenvolupament de la cristal·lografia del ribosoma, que ha tingut una gran repercussió terapèutica, ja que ha revelat el mecanisme d'acció de diversos antibiòtics que ataquen els ribosomes de les bactèries per inhibir-les. L’any 2009 va rebre el Premi Nobel de Química, juntament amb Venkatraman Ramakrishnan i Thomas A. Steitz, pels seus estudis sobre l'estructura i la funció dels ribosomes.

Activitats en què participa