Barcelona Cultura
2021-03-08 01:38:49

Aina Estany Corbella

Membre del Living Lab de Salut d’IrsiCaixa

Actualment és membre del projecte Co-ResponsaVIHlitat coordinat pel Living Lab de Salut, que té com a missió  transformar el sistema de Recerca i Innovació en el camp de la prevenció del VIH. El projecte té l’objectiu de buscar solucions sistèmiques per resoldre els problemes complexos i persistents que ens trobem en el camp de la prevenció del VIH, com és l’estigma, amb la implicació i participació de diferents actors socials. També treballa en la realització i gestió de recursos educatius en el camp de la salut.

Activitats en què participa