Barcelona Cultura
2019-08-19 18:04:32

Anna Vergés

Arquitecta. Directora executiva de l'Observatori Metropolità de l’Habitatge (OHB).

Activitats en què participa