Barcelona Cultura
2020-09-28 19:49:52

Anna Vergés

Arquitecta. Directora executiva de l'Observatori Metropolità de l’Habitatge (OHB).

Activitats en què participa