Barcelona Cultura
2020-01-20 21:46:39

Anna Vergés

Arquitecta. Directora executiva de l'Observatori Metropolità de l’Habitatge (OHB).

Activitats en què participa