Barcelona Cultura
2019-04-20 00:13:26

Anna Vergés

Arquitecta. Directora executiva de l'Observatori Metropolità de l’Habitatge (OHB).

Activitats en què participa