Barcelona Cultura
2019-10-15 07:59:20

Anna Vergés

Arquitecta. Directora executiva de l'Observatori Metropolità de l’Habitatge (OHB).

Activitats en què participa