Barcelona Cultura
2021-03-08 01:52:24

Audrey Dussutour

Investigadora al Centre de Recerca en Cognició Animal del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), a la Universitat Paul Sabatier (Tolosa). Té un màster en ecologia per aquesta Universitat, un mestratge en neurociències i etologia per la Universitat Lliure de Brussel·les i un doctorat en conducta animal cursat a totes dues universitats. Va fer recerca postdoctoral a la Universitat Concordia, al Canadà, i a la Universitat de Sydney, a Austràlia. Ha rebut nombrosos premis, entre els quals destaquen el Premi Adolphe Wetrems de la Royal Academy de Bèlgica, el Young Investigator Award de la Societat Francesa per a l'Estudi del Comportament Animal i el Premi Jove Investigador de la Societat Francesa per a l'Estudi del Comportament Animal.

Activitats en què participa