Barcelona Cultura
2021-01-25 11:29:40

Basurama

Col·lectiu d'art i arquitectura que centra la seva àrea d'estudi i d'acció en la ciutat i els processos complexos que hi conviuen. Empra com a punt de partida les deixalles en el sentit més ampli, com a mitjà i com a fi per pensar i construir noves possibilitats. Les seves claus per desenvolupar projectes de transformació social són el treball en xarxa, la participació activa, la posada en valor de recursos locals i la creativitat.

Activitats en què participa