Barcelona Cultura
2019-06-27 05:28:47

Biblioteca de Catalunya

Carrer

Hospital, 56

Telèfon

932 171 770

Transport