Barcelona Cultura
2019-05-19 13:18:48

Biblioteca de Catalunya

Carrer

Hospital, 56

Telèfon

932 171 770

Transport