Barcelona Cultura
2020-07-10 11:12:40

Carles Bo

President de la Societat Catalana de Química (SCQ) de l'Institut d'Estudis Catalans, amb més de vuit-cents professionals associats, tant d'universitats i d’instituts d’investigació, com de l'àmbit industrial i de l’ensenyament mitjà.

Activitats en què participa