Barcelona Cultura
2021-01-20 18:37:42

Carme Borrell

Llicenciada en medicina, doctora en salut pública, especialista en medicina preventiva i salut pública, i en medicina familiar i comunitària. Professora associada de la Universitat Pompeu Fabra. Des de 1986 és gerent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Activitats en què participa