Barcelona Cultura
2021-01-20 19:56:52

Carme Carrión i Ribas

Llicenciada en químiques i doctora en bioquímica i biologia molecular per la Universitat de Barcelona (UB), i màster en biotecnologia per la UB i en conflictologia per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Actualment és professora dels estudis de salut de la UOC, on dirigeix el màster en salut digital i el programa de doctorat interuniversitari en bioinformàtica. Coordina la línia de disseny i avaluació de les intervencions en salut digital de l’eHealth Center de la UOC. També imparteix classes a la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona.

Activitats en què participa