Barcelona Cultura
2019-12-09 23:08:07

Carme Miralles

Doctora en geografia. Professora titular de geografia humana a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Dirigeix el Grup d’Estudis sobre Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT).

Activitats en què participa