Barcelona Cultura
2020-10-22 06:13:12

Carme Miralles

Doctora en geografia. Professora titular de geografia humana a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Dirigeix el Grup d’Estudis sobre Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT).

Activitats en què participa