Barcelona Cultura
2021-01-18 04:22:42

Catherine Pérez

MPH i PhD. Treballa a l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i investiga principalment sobre l'avaluació de l'impacte en la salut de les polítiques de mobilitat i seguretat vial, l'estudi de les lesions i la seva gravetat, el desenvolupament d'indicadors i l'estudi de les desigualtats socials en la l'àrea de mobilitat i lesions de trànsit. Actualment coordina el projecte Salut als Carrers, que té l'objectiu d'avaluar els efectes mediambientals i de salut relacionats amb els canvis urbanístics i de mobilitat en diferents superilles de Barcelona.

Activitats en què participa