Barcelona Cultura
2021-01-20 19:24:19

Claudi Mans

Doctor en química per la Universitat de Barcelona (1974). Ha estat catedràtic d’enginyeria química i col·laborador del Campus de l’Alimentació de Torribera, de la Universitat de Barcelona. Actualment n’és professor emèrit. Director científic del Comité Español de la Detergencia, Tensioactivos y Afines (CED). Vocal de la junta de l’Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació (ACCA) i del Col·legi de Químics de Catalunya. Ha fet recerca en didàctica i divulgació de la ciència.

Activitats en què participa