Barcelona Cultura
2021-01-18 04:53:44

Cristina Rius

Agència de Salut Pública de Barcelona

Cristina Rius i Gibert és Llicenciada en Medicina i Cirurgia (UB), especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública (UAB-Hospital Vall d'Hebron), Màster en Salut Pública i Doctora en medicina (UAB). Actualment és cap del Servei d'Epidemiologia de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, desenvolupant les seves responsabilitats en la vigilància i el control de les malalties de declaració obligatòria així com en la investigació de brots epidèmics. Cristina Rius és investigadora del CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP) i la seva principal àrea d'investigació són les malalties transmissibles. En l'àrea de la docència, és professora associada de la UAB del Grau de Medicina així com professora del Màster de salut Pública (UPF-UAB).

Activitats en què participa