Barcelona Cultura
2020-09-25 19:36:14

Dimmons

Grup de recerca d’acció a l'IN3/UOC, que té com a objectiu l’impuls de la innovació socioeconòmica a través de la recerca, experimentació metodològica i acció orientada al procomú.La línia de recerca-acció central del grup Dimmons està relacionada amb el procomú i l'economia col·laborativa, des d'una perspectiva de cocreació de polítiques i innovació metodològica.

Activitats en què participa