Barcelona Cultura
2020-06-04 06:40:49
Conferències

ELS HORARIS PODEN AFECTAR LA SALUT?

L’AVENTURA DE CONÈIXER. T’INTERESSA

El cos funciona segons uns horaris interns, determinats per un rellotge biològic que es troba al nostre cervell i genera els ritmes circadiaris. I per tenir un bon estat de salut és imprescindible que funcioni bé. En la societat actual no sempre seguim uns horaris correctes, i el resultat és un augment del risc d’emmalaltir de la població.

Els horaris que mantenim són adequats per a la nostra salut? Com podem afavorir que el nostre rellotge intern funcioni bé? Quins factors el poden alterar? En el marc del programa Toc-Toc de la Universitat de Barcelona, Trinitat Cambras ens parlarà de com podem mantenir la salut. 

+Biennal

Hora:

28 març 2019
19:00 - 20:15

Participants: