Barcelona Cultura
2020-09-28 18:23:52

Emanuele Cozzo

Físic. Compagina la recerca sobre sistemes complexos amb la participació en projectes de democratització de les ciències. És col·laborador del grup transdisciplinari de recerca DatAnalysis15M i de l'associació d'investigadors Heurística, que té com a finalitat promoure la socialització i la democratització de les pràctiques i els coneixements científics. Hi coordina el Taller Tecnocientífic, una interfície entre recerca acadèmica i societat inspirada en el model dels science shops, i anima projectes com Enredados1O. També és responsable de la línia de ciència del Laboratori d'Innovació Democràtica (LID).

Activitats en què participa