Barcelona Cultura
2021-01-20 16:35:41

ESMUC

L'Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc) és l'únic centre oficial d'iniciativa pública que atorga a Catalunya el títol superior de música, en el marc de l’ordenació dels ensenyaments artístics i la seva inserció en l'espai europeu de l’educació superior.

Activitats en què participa