Barcelona Cultura
2021-01-20 17:26:59

Eva Garcia Chueca

Coordinadora científica del programa Ciutats Globals del Centre d'Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB). Doctora cum laude en postcolonialismes i ciutadania global per la Universitat de Coïmbra, màster en drets humans per la Universitat de Barcelona i per l'European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation, i llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona. Va integrar la Unitat Política d'Hàbitat III sobre el Dret a la Ciutat de Nacions Unides i ha estat coordinadora executiva de la Comissió d'Inclusió Social, Democràcia Participativa i Drets Humans de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).

Activitats en què participa