Barcelona Cultura
2021-01-17 00:25:47

Francesc Núñez Mosteo

Filòsof i sociòleg, director del màster d’humanitats d’art, literatura i cultura contemporània de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Centra la seva recerca en l'àmbit de les emocions (emocions, consum i tecnologia). Va estudiar filosofia a la Universitat de Barcelona i sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Participa en el projecte de recerca Género y postgéneros: cartografiando significados (para la transformación social).

Activitats en què participa