Barcelona Cultura
2021-01-17 00:15:48

Francesca Bria

Doctora en economia de la innovació (Imperial College de Londres) i màster en economia digital (Universitat de Londres). Investigadora i assessora en polítiques d'informació i tecnologia. Com a líder sènior de programa a Nesta, l'agència d'innovació del Regne Unit, ha liderat els projectes europeus EU D-CENT, sobre democràcia directa i monedes digitals, i DECODE, sobre sobirania de dades. També ha dirigit el projecte DSI en qualitat d’assessora de la UE en polítiques d'innovació social digital. Ha impartit classes en diverses universitats del Regne Unit i Itàlia, i ha assessorat governs, organitzacions i moviments, tant públics com privats, sobre les polítiques de tecnologia i innovació, i el seu impacte socioeconòmic. És assessora de la Comissió Europea sobre Internet del futur i política d'innovació. 

Activitats en què participa