Barcelona Cultura
2019-08-25 06:27:21

Frederic Ximeno

Llicenciat en biologia per la Universitat de Barcelona, màster professional en estudis territorials i urbanístics (Universitat Politècnica de Catalunya -Universitat Pompeu Fabra) i tècnic urbanista per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). Comissionat d’Ecologia a l’Ajuntament de Barcelona.

Activitats en què participa