Barcelona Cultura
2021-01-17 00:11:42

Frederic Ximeno

Llicenciat en biologia per la Universitat de Barcelona, màster professional en estudis territorials i urbanístics (Universitat Politècnica de Catalunya -Universitat Pompeu Fabra) i tècnic urbanista per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). Comissionat d’Ecologia a l’Ajuntament de Barcelona.

Activitats en què participa