Barcelona Cultura
2021-01-20 20:11:01

Fundación Daniel y Nina Carasso

Fundació creada en memòria de Daniel Carasso, fundador de l’empresa Danone, i de la seva esposa Nina. Finança projectes relacionats amb dues grans àrees fonamentals perquè l'ésser humà assoleixi la plenitud: l'alimentació, per mantenir la vida, i l'art, per enriquir l'esperit. Amb el seu suport financer, facilita la trobada entre universos que normalment no es comuniquen, com poden ser l'art i la ciència, per aconseguir el que podria semblar impossible, i propiciar així l'aparició d'accions innovadores.

Activitats en què participa