Barcelona Cultura
2021-01-18 04:44:46

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Fundació que depèn del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades i té com a missió impulsar la ciència, la tecnologia i la innovació, promoure'n la integració i l'acostament a la societat i donar resposta a les necessitats del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y Empresa (SECTE). Treballa per incrementar l'interès per la ciència i donar visibilitat als resultats de la investigació cientificotècnica i de la innovació finançades amb fons públics; contribuir a la construcció de la ciència oberta; analitzar indicadors d'I+D+i, i donar suport a la internalització de la ciència que es fa arreu de l'Estat.

Activitats en què participa