Barcelona Cultura
2020-01-22 21:12:40

Grup de Recerca en Tecnologies Mèdia (GTM)

La Salle – Universitat Ramon Llull.

Grup de treball que investiga sobre la interacció entre els humans, les màquines i el seu entorn en el camp de l’acústica, el processament dels senyals i la interacció.

Activitats en què participa