Barcelona Cultura
2021-01-20 21:08:07

Helen Cole

PhD (BCN UEJ)

Està especialitzada en salut urbana, equitat en la salut i salut comunitària. Partint dels camps de la sociologia, la geografia crítica i la planificació urbana la seva recerca desafia les perspectives tradicionals de la salut pública qüestionant i avaluant els impactes a llarg termini que les intervencions urbanes poden tenir sobre la justícia social (per exemple, avaluant la possible gentrificació ambiental/verda derivada de l’enverdiment urbà). La seva recerca actual explora si les ciutats més saludables són també més equitatives. D’aquesta manera, col·loca les intervencions en salut en un context ampli social i políticament.

Activitats en què participa