Barcelona Cultura
2019-02-23 09:29:48
Diàlegs

I SI TOTHOM GAUDÍS D’UNA CIUTAT SALUDABLE?

Per assolir una Barcelona saludable i inclusiva, la configuració actual de la ciutat presenta nombrosos reptes: la contaminació acústica i de l’aire; la manca de zones verdes, d’espais d’estada i de joc, de vies segures per al desplaçament actiu; la gentrificació… 

Des de fa anys, en molts indrets s’estan portant a terme iniciatives, com la de les superilles, per recuperar la ciutat per a les persones. Aquesta sessió té com a objectiu analitzar i debatre els determinants de l’entorn que tenen impacte en la salut i conèixer alhora experiències sobre com s’estan transformant les ciutats arreu del món per millorar la salut i el benestar de les persones.