Barcelona Cultura
2021-01-25 11:21:36

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Centre de recerca interdisciplinària a la frontera entre l’enginyeria i les ciències de la vida (nanomedicina, biofísica, biotecnologia, enginyeria de teixits i aplicacions TIC en salut). És un dels set centres de recerca d'excel·lència que constitueixen el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Activitats en què participa