Barcelona Cultura
2021-01-20 17:28:22

Jordi Piñero

Investigador al Laboratori de Sistemes Complexos (UPF) i membre de l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE). Llicenciat en física per la Universitat de Barcelona i màster en física teòrica per la Universitat de Cambridge. Treballa a la frontera entre la biologia i la física dels sistemes complexos i fa servir models matemàtics per comprendre les transicions més importants en l'evolució, com l'origen de la cèl·lula, l'aparició de la cognició i el comportament de superorganismes, com les colònies de formigues o els nius de tèrmits.

Activitats en què participa