Barcelona Cultura
2021-01-20 17:11:50

Josep Centelles i Portella

Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i màster en economia urbana i regional per la London School of Economics and Political Science. S’ha dedicat professionalment a la formulació d’estratègies de desenvolupament econòmic local. Pertany al Col·lectiu per un Nou Model Energètic i Social Sostenible (CMES). Autor de Cap al 100% RENOVABLE. Reflexions sobre la transició energètica a Catalunya i la seva governança (2016). www.cmes.cat

Activitats en què participa