Barcelona Cultura
2021-02-28 13:04:18
Diàlegs

LA CONTAMINACIÓ INTERNA DE LES PERSONES

RAONS I EMOCIONS PER A L’ACCIÓ SALUDABLE

En els nostres cossos detectem nombrosos contaminants químics amb efectes nocius per a la salut.

Què sabem sobre els efectes adversos per la salut dels contaminants químics i què podem fer per protegir-nos? Què podem fer perquè les agències reguladores globals desenvolupin polítiques basades en els coneixements científics que ens protegeixin dels contaminants químics? Són preguntes que es plantejaran en aquest debat coordinat per Miquel Porta, que comptarà amb les següents ponències i un debat final:

Miquel Porta: La investigació científica sobre els efectes adversos per la salut dels contaminants químics: el que va bé, el que va fatal i el que pot anar millor.

Jesús Ibarluzea: Contaminación infantil por mercurio, desarrollo psicomotor, ingesta de pescado y posición socioeconómica de los padres.

Dolores Romano. ¿Qué podemos hacer para que las agencias reguladoras globales desarrollen políticas basadas en los conocimientos científicos que nos protejan mejor de los contaminantes químicos?

Hora:

11 febrer 2019
18:00 - 19:30

Coordina i participa:
Miquel Porta