Barcelona Cultura
2021-01-20 21:35:49

Maria Antònia Huertas

Llicenciada en matemàtiques i en humanitats, i doctora en lògica matemàtica. Professora dels estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicació, directora del màster en enginyeria computacional i matemàtica, i membre del grup de recerca TEKING a la Universitat Oberta de Catalunya. Ha publicat dues novel·les: Alterworld: lo saben todo de ti (2016) i Incognitus: nos vigilan (2018).

Activitats en què participa