Barcelona Cultura
2021-01-18 05:03:35

Mark Nieuwenhuijsen

Doctor i expert mundial capdavanter en l’estudi de l'exposició mediambiental, l’epidemiologia i la valoració de l'impacte i del risc en la salut, amb interès especial en la salut urbana. Ha treballat a la University of California de Davis, dels Estats Units, i a l'Imperial College London del Regne Unit. Actualment és professor a ISGlobal, a Barcelona. Ha editat 3 llibres sobre valoració de l'exposició i epidemiologia mediambiental, integrant salut urbana i planificació de transport, i és coautor de més de 400 articles científics.

Activitats en què participa