Barcelona Cultura
2021-01-25 11:18:43

Martí Casadesús Fa

Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i doctor en enginyeria industrial per la Universitat de Girona (UdG). És catedràtic d'organització d'empreses de la UdG. El seu interès se centra en la gestió de la qualitat, camp sobre el qual ha publicat en diferents revistes especialitzades. És director del Grup de Recerca en Innovació als Sistemes Productius (GITASP) de la Generalitat de Catalunya. Ha estat expert internacional del Comitè Tècnic 176 d’ISO per a l’elaboració d’estàndards de gestió i vicerector de planificació i qualitat de la UdG. Actualment és director de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i secretari del Board de la xarxa INQAAHE d’agències de qualitat universitària en l'àmbit mundial.

Activitats en què participa