Barcelona Cultura
2021-01-20 18:01:50

Miquel Domènech

Miquel Domènech és Professor Titular de Psicologia Social a la Universitat Autònoma de Barcelona. És membre del consell directiu de la European Association for the Study of Science and Technology (EASST) i del Barcelona Science and Technology Studies Group (STS-b) de la UAB. Els seus interessos de recerca s’emmarquen en el camp dels estudis de la ciència i la tecnologia, amb especial èmfasi en la relació entre cura i tecnologia i la participació ciutadana en temes tecnocientífics. Actualment dirigeix el projecte "Ètica per a robots que ens cuiden", finançat dins el programa Recercaixa.

Activitats en què participa