Barcelona Cultura
2020-04-07 21:00:54

Mónica Bello

Llicenciada en història de l’art, amb un màster en comissariat artístic i un altre en filosofia de la ciència. La seva obra està marcada per un interès particular en el diàleg entre art i ciència, tema sobre el qual ha comissariat diverses exposicions, seminaris i programes. Actualment és comissària i cap d'Arts at CERN a l'Organització Europea per a la Recerca Nuclear (CERN), a Ginebra, on és responsable de les residències artístiques dirigides per investigadors i els projectes artístics sobre converses i interaccions entre artistes i físics de partícules.

Activitats en què participa