Barcelona Cultura
2021-01-17 01:35:39

Núria Montserrat

Amb formació pre i postdoctoral a Europa i als Estats Units, compta amb un grup d’investigadors i col·laboradors multidisciplinaris dels camps de la biologia, l'enginyeria biomèdica i la bioinformàtica per tal de desenvolupar noves estratègies en medicina regenerativa. Fascinada per entendre els processos fonamentals que ajudarien a regenerar teixits i òrgans, lidera projectes europeus amb un fort component translacional per tal d’aplicar el coneixement fonamental a la clínica. És professora d'investigació ICREA, ha liderat i participat en nombroses publicacions científiques d’alt impacte i ha participat en més de 150 esdeveniments de comunicació i divulgació científica en els darrers cinc anys de la seva trajectòria científica.

Activitats en què participa