Barcelona Cultura
2021-01-25 12:19:20

NUS

Cooperativa de treball que uneix processos socials i creativitat per promoure i enfortir la participació, presa de consciència i autonomia de les persones i col·lectius amb accions teatrals, formatives i/o participatives. Centrada fonamentalment en feminisme, assetjament escolar, economia social i solidària, i acció comunitària.

Activitats en què participa