Barcelona Cultura
2020-09-28 20:16:50

OpenSystems

Grup multidisciplinari de la Universitat de Barcelona centrat en la investigació horitzontal i en les arts i la participació del públic com a elements fonamentals en la forma de fer ciència. Les seves principals àrees d'especialització són la ciència de dades, la ciència de sistemes complexos i les interaccions socials.

Activitats en què participa