Barcelona Cultura
2021-01-20 18:25:25

Oriol Nel·lo

Geògraf especialitzat en estudis urbans i ordenació del territori, temes sobre els quals ha publicat un bon nombre de llibres i articles científics. Format a la Universitat Autònoma de Barcelona (doctor en geografia) i a la Johns Hopkins University (mestratge en afers internacionals), ha estat director de l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona (1988-1999), diputat al Parlament de Catalunya (1999-2003) i secretari per a la Planificació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya (2003-2011). Actualment, és membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Activitats en què participa