Barcelona Cultura
2021-01-25 12:08:54

Pau Alsina

Doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona i professor agregat dels estudis d'arts i humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya. Director del grup de recerca interdisciplinari DARTS (disseny, art, tecnologia i societat) i de la revista d'art, ciència i tecnologia Artnodes. És autor dels llibres Arte, ciencia y tecnología (2007) i Plagas, monstruos y quimeras. També ha escrit capítols i articles sobre les relacions entre art i ciència, i sobre pensament filosòfic i científic contemporani. Ha comissariat exposicions, organitzat simposis i congressos, assessorat institucions i impulsat xarxes internacionals, com la xarxa mediterrània YASMIN d'art, ciència i tecnologia, i el projecte LABS de Leonardo.

Activitats en què participa