Barcelona Cultura
2021-01-18 04:50:04

Reis Fontanals

Doctora en història medieval i llicenciada en geografia i història per la Universitat Autònoma de Barcelona, i en ciències de la documentació per la Universitat Oberta de Catalunya. La seva trajectòria professional ha anat lligada sempre als arxius i al patrimoni documental. Arxivera de la Biblioteca Nacional de Catalunya, en la qual ha estat responsable dels fons documentals històrics i de l’arxiu administratiu. Des del 2012 és cap de l’Àrea de Difusió d'aquesta institució. Ha donat a conèixer nombrosos fons documentals de la Biblioteca en revistes especialitzades, en congressos i en jornades d’estudi, amb un interès especial per l’arxiu de l’antic Hospital de la Santa Creu.

Activitats en què participa