Barcelona Cultura
2020-07-10 12:39:18

Ricard Riol

Enginyer tècnic en obres públiques i president de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, una de les més importants de Catalunya en la defensa del transport públic i la mobilitat sostenible.

Activitats en què participa