Barcelona Cultura
2021-01-18 05:07:28

RiuNet i Projecte Rius

RiuNet (FEHMLab - UB) i Projecte Rius (Associació Hàbitats). És una eina interactiva que serveix de guia en la diagnosi de l’estat hidrològic i ecològic d’un riu. Després d’estudiar la química de l’aigua, el bosc de ribera i l’hàbitat del riu, els impactes hidrològics i la qualitat de l’aigua (amb organismes aquàtics bioindicadors), les dades científiques es recullen amb l’app RiuNet i són enviades als investigadors i gestors amb la finalitat de millorar l’estat en què es troben els rius.

Activitats en què participa