Barcelona Cultura
2019-08-25 06:48:12

Santiago Álvarez

Professor del Departament de Química Inorgànica i Orgànica de la UB.

Activitats en què participa