Barcelona Cultura
2019-06-20 19:18:46

Santiago Álvarez

Professor del Departament de Química Inorgànica i Orgànica de la UB.

Activitats en què participa