Barcelona Cultura
2019-12-15 06:23:50

Santiago Álvarez

Professor del Departament de Química Inorgànica i Orgànica de la UB.

Activitats en què participa