Barcelona Cultura
2020-07-08 15:43:24

Santiago Álvarez

Professor del Departament de Química Inorgànica i Orgànica de la UB.

Activitats en què participa