Barcelona Cultura
2019-02-22 13:01:56

Sara Lugo

Doctora del Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) de la UAB.

Activitats en què participa