Barcelona Cultura
2019-06-27 04:03:20

Sara Lugo

Doctora del Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) de la UAB.

Activitats en què participa