Barcelona Cultura
2020-04-08 07:12:57

Sara Lugo

Doctora del Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) de la UAB.

Activitats en què participa