Barcelona Cultura
2020-09-25 18:08:13

Sara Lugo

Doctora del Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) de la UAB.

Activitats en què participa