Barcelona Cultura
2019-10-17 22:16:14

Sara Lugo

Doctora del Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) de la UAB.

Activitats en què participa