Barcelona Cultura
2021-01-20 20:04:33

Sara Lugo

Doctora del Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) de la UAB.

Activitats en què participa