Barcelona Cultura
2020-01-20 21:48:23

Sara Lugo

Doctora del Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) de la UAB.

Activitats en què participa