Barcelona Cultura
2019-08-19 18:15:02

Sara Lugo

Doctora del Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) de la UAB.

Activitats en què participa