Barcelona Cultura
2020-07-10 11:10:53

Sara Lugo

Doctora del Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) de la UAB.

Activitats en què participa