Barcelona Cultura
2019-04-20 00:22:21

Sara Lugo

Doctora del Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) de la UAB.

Activitats en què participa