Barcelona Cultura
2019-12-09 22:23:33

Sara Lugo

Doctora del Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) de la UAB.

Activitats en què participa