Barcelona Cultura
2020-06-04 06:51:11
Diàlegs , Tallers

SEGREGACIÓ URBANA

MODEL DE SCHELLING

La segregació racial o econòmica dels barris és un dels fenòmens més comuns de la dinàmica social de les ciutats i que ha produït històricament més problemes. Quin origen té? És conseqüència de decisions polítiques o té una arrel més fonda, associada al comportament humà?

El model de Schelling permet entendre l’origen de la segregació espacial en una ciutat o un territori basant-se en regles locals molt simples. Després d’estudiar el problema històric de la segregació per barris, reflexionarem sobre els mecanismes amplificadors dels sistemes socials, sovint no gaire diferents d’altres sistemes físics ben coneguts. Entre altres eines, emprarem un model de simulació interactiu 
desenvolupat per Sergi Valverde, del Laboratori d’Evolució de la Tecnologia de l’Institut de Biologia Evolutiva (UPF-CSIC).

+Biennal

Hora:

26 febrer 2019
18:30

Participants:
Inscriu-te