Barcelona Cultura
2021-01-17 01:06:53

Sílvia Simon

Llicenciada en química per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctorada en ciències per la Universitat de Girona (UdG). Professora titular de l'Àrea de Química Física a la UdG des del 2003. L'any 2008 va obtenir la Distinció de la Qualitat en la Pràctica Docent de la UdG. Actualment és directora de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital. Membre del grup d’investigació Modelatge Molecular i Metodologia Mecanoquàntica de l’Institut de Química Computacional i Catàlisi.

Activitats en què participa