Barcelona Cultura
2021-01-20 16:28:00

Silvia Valle Estivill

Educadora, pedagoga i teòloga. Tècnica especialitzada en promoció de la igualtat de gènere i prevenció de la violència de gènere, tallerista i conferenciant. Assistent de recerca a Liquen Data Lab. Treballa des de l'Associació Magrana per la sensibilització en temes de gènere i la construcció de relacions sexoafectives fora del marc de l'amor romàntic. És editora de MyM: Mujeres y Música i autora del blog QueerPunk Riot.

Activitats en què participa