Barcelona Cultura
2021-01-20 17:20:36

Stop Sida

Associació que treballa per la salut sexual de la comunitat LGBT i de treballadors i treballadores sexuals. Està compromesa amb la millora de la salut sexual i la creació de condicions, a escala universal, que possibilitin l'expressió de la pròpia sexualitat sense discriminació. Treballen per l'eliminació de les desigualtats i pel reconeixement i la protecció del dret a la vivència de l'orientació sexual i la identitat de gènere de les persones en la seva diversitat a partir de la cooperació en el desenvolupament, l'acció humanitària, l'educació i la mobilització social.

Activitats en què participa