Barcelona Cultura
2021-01-18 05:09:43

Tomás Montalvo

Agència de Salut Pública de Barcelona

Responsable del programa de vigilància i control de vectors a la ciutat de Barcelona, i Investigador en el CIBER d’ Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP). La seva gestió se centra en el coneixement dels factors que expliquen la presència de diferents vectors a nivell local, i en l'elaboració d'estratègies de vigilància i control per a la reducció de riscos en la transmissió de malalties vectorials.

Forma part de diferents comissions estatals i internacionals per a l'elaboració d'estratègies de control vectorial. Actualment el seu treball se centra, en l'estudi de les variables que modulen el risc de transmissió de arbovirus (dengue, chikungunya, zika i west nile virus), així com el desenvolupament d'eines tecnològiques que millorin la detecció primerenca, la quantificació i determinació de les diferents espècies de vectors.

Activitats en què participa